يكشنبه, 30 فروردين 1394 - الأحد 01 رجب 1436 - Sunday 19th April 2015

تربیت وآموزش

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

مدیریت تعلیم و تربیت             

  تربیت وآموزش

 • آموزش بسیجیان عادی و فعال (بدوورود یاران )
 • آموزش های مربوط به راه اندازی وکیفی سازی حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین
 • تشکیل و راه اندازی حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین واحدها
 • طرح ولایت دانش آموزی
 • دوره ارتقاء مهارت تخصصی فرماندهان و مسئولان بسیج دانش آموزی
 • آموزش مربیان بصیرتی
 • آموزش مربی امر به معروف و نهی از منکر

 

 • عنوان برنامه  : آموزش بسیجیان عادی و بسیجیان فعال
 • هدف : تقویت روحیه اخوت، اعتماد و احترام به داوطلبان و تلاش برای ارتقاء سطح فرهنگی ، اعتقادی و اجتماعی اعضاء

شرح برنامه : آموزش عضویت عادی بسیج (بدو ورود یاران ) : تمام دانش آموزان عزیزی که داوطلب عضویت در بسیج هستند لازم است قبل از مفتخر شدن به عضویت عادی علاوه بر ویژگی های معرفتی و بصیرتی با فلسفه وجودی بسیج و کارکردهای ان آشنا شوند . دوره آموزش بدو ورود سه روز (معادل 18 ساعت ) است که دو روز (معادل 12 ساعت ) غیر حضوری ویک روز (معادل 6 ساعت ) آن حضوری در قالب اردوی یکروزه اجرا می گردد. اردوی یک روزه پایان دوره شامل مباحث سازمانی ، قرائت میثاق نامه و برپایی نماز شکر می باشد .

آموزش عضویت فعال بسیج (بدو ورود اعضاء ): تمام عزیزان بسیجی که شرایط لازم برای ارتقاء عضویت عادی به فعال بسیج را دارند باید علاوه بر صلاحیت های معرفتی و بصیرتی متناسب با نوع فعالیت نسبت به ویژگی ها و الزامات این سطح از فعالیت های بسیج کاملا توجیه شوند . آموزش های  پیش بینی شده 72   ساعت است که 60 ساعت آن در قالب حلقه های صالحین و 12 ساعت  به صورت اردوی عملی و اجرای میدان تیر برگزار می گردد.

 

 • عنوان برنامه  : آموزش های مربوط به راه اندازی و کیفی سازی حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین  
 • هدف : افزایش مهارت های تربیت و آموزشی و انسجام بخشی به برنامه های معرفتی ، بصیرتی و تربیت بسیجیان

شرح برنامه : آموزش مقدماتی سرگروه های تربیتی حلقه های صالحین: این دوره ویژه فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی ، طلاب و روحانیون پایان سطح 2 بوده وبه مدت3روز (25 ساعت ) برگزار می شود . پس از پایان دوره برای فراگیران گواهی پایان دوره صادر می گردد و به عنوان مدیر حلقه صالیحن واحد به کارگیری می شوند .        

آموزش تکمیلی سرگروه های صالحین واحد ها :این دوره به مدت چهار روز (معادل 30ساعت حضوری –31 ساعت غیر حضوری ) برای آن دسته از سرگروه هایی که دوره مقدماتی را سال های قبل دربسیج با موفقیت طی نموده اند به صورت متمرکز استانی اجرا می گردد.

آموزش مقدماتی مربیان شجره طیبه صالحین حوزه ه ها : برای آن دسته از سرگروه هایی که آشنایی کامل با کتب شهید مطهری (ره) داشته باشند (ترجیحا روحانی ) به مدت 3 روز و برای مابقی افراد 6روز برگزار می گردد .

 

 •  عنوان برنامه  : تشکیل و راه اندازی حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین واحدها    
 • هدف : ارتقاء سطح معرفتی ، بصیرتی و بینش سیاسی و پاسخ به شبهات دانش آموزان

شرح برنامه : گام اول : گروه های تربیتی کلاس ها :در هر کلاس حداقل یک گروه تربیتی با یک تا هفت هسته سه نفره از بین دانش آموزان بسیجی هر 15 روز یک بار با مدیریت یکی از دانش اموزان بسجی تشکیل و جلسات آنان فعال برگزار می گردد. جلسه مشترک اعضای گروه های تربیت برای همه کلاس های واحد های مقاومت هر 45 روز یک بار توسط مدیر حلقه صالحین واحد و با نظارت مربی صالحین حوزه تشکیل می شود .

گام دوم :حلقه های صالحین واحدها :در یک واحد مقاومت بسیج دانش آموزی حداقل 2 حلقه صالحین (16 نفره ) و به تناسب تعداد اعضای فعال شامل: فرمانده و جانشین واحد ، اعضای شورای واحد 11 نفر ، مسئولین گروه های تربیتی کلاس ها با مدیریت مدیر حلقه صالیحن واحد (فرمانده واحد ) و با دبیری جانشین واحد هر هفته یک بار تشکیل می شود .

گام سوم :حلقه مدیران (سرگروهها) صالحین حوزه : ترکیب آن شامل مدیران سرگروههای صالحین واحد ها و مدیر حلقه صالحین حوزه بسیج دانش آموزی می باشد . تعداد حلقه سرگروهها به تعداد حلقه های صالحین در واحد و حوزه بستگی دارد . حلقه مدیران (سرگروه ها ) صالحین واحد ها در سطح حوزه مقاومت و با هدایت مربی صالحین حوزه هر ماه یکبار تشکیل و اداره می شود .

گام چهارم : حلقه مربیان صالحین : ترکیب آن شامل مربیان صالحین حوزه های بسیج دانش آموزی بوده که به صورت فصلی در سازمان بسیج دانش آموزی استان و با هدایت استاد یار صالحین تشکیل و اداره می شود .

گام پنجم : حلقه استاد یاران صالحین : شامل استاد یاران صالحین سازمان بسیج دانش آموزی سراسر کشور است که به صورت فصلی در تهران و به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه استاد یاران با هدایت استاد قشر (بسیج دانش آموزی ) برگزار می گردد.

 • عنوان برنامه  : طرح ولایت دانش آموزی     
 • هدف : تقویت کادر مدیریتی واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی و حلقه های صالحین مدارس  

شرح برنامه : فرماندهان واحد های مقاومت بسیج مدارس از بین دانش آموزان با معدل بالا و قبولی پایه اول متوسطه واجد شرایط که توانایی لازم و قدرت تاثیر گذاری و جذب سایر دانش آموزان را داشته باشند یک نفر را انتخاب و به حوزه بسیج دانش آموزی معرفی می نمایند.حوزه های 59 گانه بسیج دانش اموزی سراسر کشور استان نیر به ازای هر واحد مقاومت پیشگام یک نفر را جهت گذراندن دوره آموزش مربوطه به سازمان بسیج دانش آموزی استان معرفی می نمایند .  

دوره آموزش فوق به استعداد 1200 نفر دانش آموز دختر و پسر در دوره ها ی مجزابا برگزاری کلاسهای آموزشی شامل (عقاید ، اخلاق ، احکام ، شجره طیبه صالحین ، مدیریت و رهبری ، مهارت ارتباط گیری و...) و برنامه های فوق برنامه (شامل : فعالیت های فرهنگی ، تربیتی، معنوی ، علمی ، بازدید ، ورزش ، مسابقات ، نمایشگاه و ...) در مرکز استان توسط سازمان بسیج دانش آموزی برگزار می گردد .

براین اروی شبانه روزی اصول ولایتمداری ، معنویت ، نظم و انظباط ، تقسیم کار با محوریت دانش آموزان ، ارزش گذاری برعلم واخلاق و شادابی ونشاط حاکم است .

دانش آموزان بسیجی که این دوره پنج روزه را طی می نمایند درطول سال تحصیلی به عنوان جانشین واحد بسیج مدرسه و دبیر حلقه صالحین نسبت به راه اندازی حلقه صالحین و تشکیل گروههای تربیت کلاس ها و کمک به فرمانده واحد در اجرای برنامه های واحد های بسیج مدرسه ایفای نقش می نمایند .

 • عنوان برنامه  : دوره ارتقاء مهارت های تخصصی فرماندهان ومدیران      
 • هدف : توانمند سازی و به روز رسانی سطح مدیریت تخصصی فرماندهان و مدیران   

شرح برنامه : مخاطب دوره مهارت های تخصصی مدیران ، فرماندهان واحد های مقاومت مدارس و اعضاء شورا و فرماندهان حوزه های مقاومت می باشند . فراگیران پس از طی این دوره می بایست به شناخت و درک صحیح از مسئولیت ها و ماموریت های محوله رسیده و توانمندی بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات موجود درون سازمانی و برون سازمانی ، توانمندی دربرقراری و استمرار تعاملات وارتباط سازنده و اشرافیت بر مهارت ها و تخصص های مسئولیت خود پیدا کنند .

هر ساله حدود 4 هزار نفر از مسئولان بسیج دانش آموزی رده های صفی دراین دوره شرکت می نمایند .

 • عنوان برنامه  : آموزش مربیان بصیرتی       
 • هدف : تربیت و آموزش مربیان بصیرتی به عنوان نیروهای بصیرت بخش در سطوح مختلف سازمان    

شرح برنامه : به منظور بستر سازی جهت تشکیل شبکه بصیرتی بسیج دانش آموزی و ارتقاء سطح بصیرتی دانش آموزان بسیج و اعضاء شجره طیبه صالحین ، حوزه های بسیج دانش آموزی از افراد دارای سابقه فعالیت بصیرتی که توانایی بصیرت بخشی به قشر بسیج دانش آموزی را داشته باشند افرادی را که انتخاب کرده وبه سازمان بسیج دانش آموزی جهت گذراندن دوره آموزشی معرفی می نمایند .

اولویت جذب مربیان بصیرتی با گروه های نخبگان بصیرتی اجتماعی مانند معلمان ، طلاب و روحانیون ، استاید دانشگاه ، متخصصان و پیشکسوتان می باشد . مربیان بصیرتی حوزه به عنوان معین و پشتیبان مربیان معرفتی صالحین به بصیرت بخشی دانش آموزان بسیجی در حلقه های شجره طیبه صالحین مدارس می پردازند .  

 • عنوان برنامه  : آموزش مربیان امر به معروف و نهی از منکر        
 • هدف : ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی و کمک به سالم سازی محیط های آموزشی برای دانش آموزان     

شرح برنامه : امر به معروف و نهی از منکر ضامن برپاداشتن همه فرایض اسلامی است .

این فریضه الهی سدی محکم برسر راه نفوذ دشمن به دانش اموزان و محیط مدارس می باشد.

بسیج دانش اموزی به عنوان تشکل پیشرو دراین زمینه و در جهت تحقق فرامین الهی باهمکاری سایر تشکل ها ،دانش آموزان و مسئولین مدرسه درسطح واحد های مقاومت وظیفه راه اندازی شوراهای امر به معروف ونهی از منکر رابرعهده دارد . اعضاء این شورا ازبین افرادی با ویژگی هایی مانند حسن خلق و کلام ، اخلاص و صبوری انتخاب می گردد.ودر ادامه آموزش های لازم به ایشان ارائه می شود.

گامهای برنامه ریزی و فرایند اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر :

گام اول :مطالعه وبررسی اولیه در جهت شناسایی منکرات رایج و معروفات متروکه

گام دوم : تعیین اولویت ها

گام سوم : ریشه یابی و تعیین عوامل و مصادیق رواج آسیب ، ضعف (منکرات ) و قوت ، فرصت (معروفات)

گام چهارم : تعیین روشها و مجریان

گام پنجم :توجیه مجری یا مجریان

گام ششم: اجرای امر به معروف ونهی از منکر از طریق اقدامات فرهنگی ، تبلیغی و تبشیری

گام هفتم : بازخورد و نتیجه در جهت انتقال تجارب مفید واثربخش ورفع نواقص و ضعف ها

در مجموع این شورا به دنبال ایجاد محیطی سالم و بانشاط در مدارس وبستر سازی رشد و تعالی اخلاقی و معنوی دانش آموزان است .