جهت کاهش استرس دانش آموزان در فصل امتحانات عنوان شد:
رئیس اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی استان برنامه‌ریزی را یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از استرس دانست و گفت: توصیه می‌شود دانش‌آموزان به همراه والدین خود یک جدول زمان‌بندی برای کار آماده کنند و بر اساس آن پیش بروند،...
رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان اردبیل:
رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان اردبیل گفت:طرح فرزندان رمضان المبارک در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان اردبیل برگزار می‌شود.
روزه اولی ها :
امروز رفتیم سراغ سه نفر از دانش آموزان روزه اولی ها که هرکدام با شور اشتیاق به استقبال مه رمضان شتافته بودند طوری که آرزوی افطاری کردن برسره سفره در کنار خانواده را داشتند .

تازه ترین اخبار