مسئول سازمان بسیج دانش آموزی اردبیل خبرداد :
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اردبیل گفت: ده هزار و سیصد نفر از دانش آموزان استان اردبیل در سال 96 و امسال به مناطق عملیاتی جنوب و شمالغرب کشور اعزام شدند.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی اردبیل خبرداد :
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اردبیل گفت: ده هزار و سیصد نفر از دانش آموزان استان اردبیل در سال 96 و امسال به مناطق عملیاتی جنوب و شمالغرب کشور اعزام شدند.
گزارش های خبری ویدئوی راهیان نور دانش آموزی اردبیل :
گزارش خبری ویدئویی راهیان نور دانش آموزی استان اردبیل ازمناطق عملیاتی جنوب کشور بخش منطقه عملیاتی اروندکنار
همتی گزارش  می دهد :

تازه ترین اخبار